księgowość i finanse dla firm

Ceny podane są bez Vat, ponieważ Rachunkowiec.pl sp. z o.o. nie jest podatnikem VAT

I . Dla podatników VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 145 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.

II. Dla podatników zwolnionych z VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 120 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.

III. Pełna księgowość

Cena 290 zł brutto za rozliczenie miesięczne do 20 szt. dokumentów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika bez wzglęgu na formę i czas zatrudnienia.

IV. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 100 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.