Rachunkowiec.pl sp. z o.o. od dnia 01.01.2022 jest podatnikiem VAT

(poniższy cennik jest poglądowy – ostateczne ceny ustalamy w indywidualnych konsultacjach)

Do poniższych cen netto należy dodać 23% VAT

Tu kliknij PROMOCJE

I . Dla podatników VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 160 zł netto  za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 35 zł netto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł netto  za każdy dokument.

II. Dla podatników zwolnionych z VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 140 zł netto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 35 zł netto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł netto  za każdy dokument.

III. Pełna księgowość

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 360 zł ntto plus 35 zł netto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania zapisów księgowych w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł netto  za każdy zapis (wyciąg bankowy to też jeden zapis).

IV. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla podatników zwolnionych z VAT:

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 140 zł netto za prowadzenie ewidencji przychodów plus 35 zł netto  za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt.,powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł brutto  za każdy dokument.

V. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla podatników VAT:

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 160 zł netto
za prowadzenie ewidencji przychodów plus 35 zł netto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt.,powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł netto  za każdy dokument.

VI. Drukowanie skanów i dokumentów przesłanych mailem 1,5 zł netto za dokument.