księgowość i finanse dla firm

Rachunkowiec.pl sp. z o.o. od dnia 01.01.2021 nie jest podatnikiem VAT

(poniższy cennik jest poglądowy – ostateczne ceny ustalamy w indywidualnych konsultacjach)

Tu kliknij PROMOCJE

I . Dla podatników VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 150 zł brutto  za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 35 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4 zł brutto  za każdy dokument.

II. Dla podatników zwolnionych z VAT

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 120 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 35 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 30 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł brutto  za każdy dokument.

III. Pełna księgowość

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 310 zł brutto plus 35 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania zapisów księgowych w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł brutto   za każdy zapis (wyciąg bankowy to też jeden zapis).

IV. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla podatników zwolnionych z VAT:

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 100 zł brutto za prowadzenie ewidencji przychodów plus 35 zł brutto  za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 30 szt.,powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł brutto  za każdy dokument.

V. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla podatników VAT:

1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 140 zł brutto za prowadzenie ewidencji przychodów plus 35 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis) bez względu na formę i czas zatrudnienia.
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt.,powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 5 zł brutto  za każdy dokument.

VI. Drukowanie skanów i dokumentów przesłanych mailem 2 zł brutto za dokument.