^Powrót

Rachunkowiec.pl sp. z o.o.

ul. E. Orzeszkowej 10B/3L

64-920 Piła

Biuro czynne:

poń- piąt. 8 - 16

 

NIP 7642666158

REGON 302726826

Kapilał złożycielski: 5000 zł

 

kom. 602 729 059
tel. 67 349 19 62

Bank PEKAO S.A.

48 1240 1705 1111 0010 5804 7304

--------------------------------------

Katalog firm wielkopolskich Odi.pl

Katalog firm Piła w Odi.pl

Cennik Rachunkowiec.pl Spółka z o.o. Piła

I . Dla podatników VAT
1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 145 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.
II. Dla podatników zwolnionych z VAT
1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 120 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.

III. Pełna księgowość

Cena 290 zł brutto za rozliczenie miesięczne do 20 szt. dokumentów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika bez wzglęgu na formę i czas zatrudnienia.
IV. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1. Opłata miesięczna za usługi biura wynosi 100 zł brutto za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów plus 30 zł brutto za każdego zatrudnionego pracownika (dla właściciela gratis).
2. Opłata wymieniona w ust.1 dotyczy księgowania dokumentów w ilości do 20 szt., powyżej tej liczby będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł brutto za każdy dokument.
We wszystkich ww. wariantach opłata obejmuje:
- składanie deklaracji VAT,
- obsługa ZUS właściciela firmy,
- rozliczanie kilometrówki,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych.
W ramach rozliczenia pracownika sporządzamy listę płac, deklarację ZUS, którą co miesiąc elektronicznie przekazujemy do ZUS, wyliczamy chorobowe i przekazujemy zwolnienie lekarskie również do ZUS.
Co miesiąc mailem dostarczamy dla obsługiwanych podatników informację o wysokości podatków i składkach ZUS oraz inne uzgodnione wiadomości.
Jesteśmy ubezpieczeni OC.
Współpraca odbywa się na podstawie podpisanej umowy oraz przekazanych pełnomocnictw.